Współpraca z ERBS

„Efektywna produkcja bezpiecznej, wysokiej jakości produktów rolnych w sposób, który chroni i poprawia środowisko naturalne, warunki społeczne i ekonomiczne rolników, ich pracowników oraz społeczności lokalnych, a także zapewnia zdrowie i dobrostan wszystkich hodowanych gatunków”.

Europejski Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) to organizacja skupiona na zrównoważonym rozwoju europejskiej wołowiny zgodnie ze strategią od pola do stołu.ERBS jednoczy i koordynuje projekty zrównoważonego rozwoju wokół wspólnego programu, abywywierać wymierny i pozytywny wpływ na łańcuch wartości w sektorze wołowiny. Działania ERBS sądostosowane do zasad Globalnego Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonej Wołowiny (GRSB) i innychnajwiększych organizacji międzynarodowych skupionych na zrównoważonej produkcji orazwspierających wszystkie aspekty łańcucha produkcji wołowiny i czyniących je bardziej przyjaznymi dlaśrodowiska, społeczeństwa i opłacalnych ekonomicznie.

Misja ERBS: wszystkie aspekty łańcucha wartości wołowiny są uznawane za przynoszące wymierne ipozytywne skutki oraz ciągłe doskonalenie kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju.

ERBS współpracuje z innymi organizacjami zaangażowanymi w ciągłą poprawę zrównoważeniaeuropejskiej produkcji wołowiny oraz uznaje i wzmacnia programy krajowe i lokalne.

Pięć priorytetowych obszarów działań ERBS:
Środowisko (emisje gazów cieplarnianych)
Leki dla zwierząt
Zdrowie i dobrostan zwierząt
Zarządzanie gospodarstwem hodowlanym i produkcyjnym
Efektywność ekonomiczna

Europa ma zróżnicowane systemy produkcyjne i klimat. Dlatego ERBS przyjmuje i wspierazainteresowane strony w opracowywaniu własnego podejścia w sposób właściwy lokalnie.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny pracująca nad rozwiązaniami i podejmująca działania, których celem jest wypracowanie standardów zrównoważonej produkcji wołowiny aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny. W 2020 r. Polska Platforma wystąpiła z wnioskiem o uznanie przez ERBS. W chwili obecnej wniosek jest rozpatrywany.
„ERBS zdobywa entuzjazm całego naszego łańcucha dostaw. Naszym celem jest wprowadzanie zmian i wspieranie zrównoważonej produkcji wołowiny” Claire DonoghueChair ERBS