Obszary działania

Zmniejszenie wypływu wybieranego na środowisko przez systemy hodowli.

Emisja gazów cieplarnianych

Projekt-bez-tytułu

Cel: Zwiększenie do 2025 roku intensywności redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw hodowlanych o 15%, a docelowo ustanowienie limitu, który będzie wskazywał na możliwą pozytywną rolę hodowli bydła w łagodzeniu zmian klimatycznych dzięki strategiom redukowania śladu węglowego i sekwestracji.

Cel: Całkowita ilość stosowanych antybiotyków poniżej 10mg/PCU do 2023 roku. Zmniejszenie do 2023 roku o 50% wykorzystania antybiotyków o krytycznym znaczeniu i najwyższej priorytetowości (HP-CIAs).
Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego

Leczenie zwierząt

Projekt-bez-tytułu-1
Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Projekt-bez-tytułu

Cel: Wskaźniki śmiertelności poniżej 1,5% (w przypadku systemów wykazujących wskaźniki śmiertelności powyżej tego celu należy osiągnąć redukcję o 20% rok do roku)

Chów wszystkich zwierząt bez uwięzi (dla zwierząt utrzymywanych w budynkach) dostępny od 2030 roku.

Podawanie środków przeciwbólowych (znieczulających) wszystkim zwierzętom, w przypadku wszystkich zabiegów chirurgicznych oraz wszystkich form kastracji, usuwania rogów i zawiązków rogów.

Zmniejszenie liczby poważnych wypadków w gospodarstwach (podlegających zgłoszeniu, zob. Europejskie Ramy Sprawozdawcze) oraz zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych, przy ogólnym założeniu zredukowania ich do zera.

Cel: Rentowne finansowo gospodarstwa działające w oparciu o biznesplan.

Wzmocnienie stabilności hodowli bydła

Zarządzanie gospodarstwem

Projekt-bez-tytułu-3
Poprawa jakości kulinarnej

Efektywność ekonomiczna

Projekt-bez-tytułu-4

Cel: Produkcja wołowiny z wykorzystaniem systemów i narzędzi dla zapewniania jakości kulinarnej.