1

Dołącz do nas, aby wspierać zrównoważony rozwój wołowiny w Polsce

Stań się częścią jednej z inicjatyw branży wołowiny, skupiającej członków z kraju aktywnie zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rolnictwa.

Połącz się z firmami, gospodarstwami i organizacjami w Polsce i bądź częścią środowiska współpracy wolnego od konkurencji.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny skupia wszystkie podmioty, którym zależy na rozwoju polskiego sektora wołowiny, tak aby była konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych, a jednocześnie aby jej produkcja była co najmniej neutralna dla środowiska i zmian klimatycznych.

Dołącz do nas wypleniając i przekazując na adres biura PPZW deklarację członkowską.

Deklaracja dla podmiotów

Deklaracja dla jednostek administracyjnych

Cennik

Vaches au champ

Nabór ekspertów do Grup Roboczych Platformy

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) poszukuje ekspertów do 5 tematycznych zespołów roboczych:

Środowisko (emisja gazów cieplarnianych) – Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli  – Przewodniczący dr hab. Jacek Walczak Instytut Zootechniki PIB Balice

Leczenie zwierząt – Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego – Przewodniczący  lek. wet. Jacek Łukaszewicz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Zdrowie i dobrostan zwierząt – Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt – Przewodniczący Jacek Zarzecki Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Zarządzanie gospodarstwem – Wzmocnienie stabilności hodowli bydła – Przewodniczący Piotr Pilarski ABP Poland Sp. z o.o.

Jakość kulinarna – Przewodniczący Jerzy Wierzbicki Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zapraszamy do uczestnictwa osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia do dnia 18 września 2020 r. na adres e-mail: biuro@beef.org.pl Celem działania zespołów roboczych jest: diagnoza i opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, wypracowanie rekomendacji we wskazanym zakresie, ocena stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce.

Cows in a Field

Powołanie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 października 2019 r. podczas posiedzenia, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołana została Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS). Platforma funkcjonuje przy Radzie Sektora Wołowiny.

Podczas ww. posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego oraz członków Zarządu.