Ponoholo-Ranch

Marcin Sokołowski członkiem unijnej grupy ds. znakowania dobrostanu zwierząt.

Przedstawiciel Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, a zarazem ekspert systemu jakości Quality Meat Program (QMP), Marcin Sokołowski, został członkiem grupy roboczej ds. znakowania dobrostanu zwierząt powołanej w ramach Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt. Platforma wspiera Komisję Europejską w planowaniu i koordynacji działań związanych z dobrostanem zwierząt.

Decyzja o utworzeniu grupy roboczej zapadła podczas 7. spotkania członków Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt w czerwcu bieżącego roku. Skupia ona wąskie grono ekspertów, którzy będą pracować na rzecz sformułowania i wdrożenia unijnych zasad oznakowania dobrostanu zwierząt. Zadaniem ekspertów jest m.in. zebranie danych na temat dotychczasowych doświadczeń i prac nad oznakowaniem dobrostanu zwierząt w krajach Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2021 roku Komisja Europejska planuje przeprowadzenie zewnętrznego badania na ten temat.

Dobrostan zwierząt to, najogólniej mówiąc, uznane standardy postępowania ze zwierzętami, które zabezpieczają ich podstawowe potrzeby w zakresie żywienia i chowu. Dobrostan jest jednym z czynników warunkujących zrównoważoną produkcję mięsa i ważnym elementem unijnej strategii „Od pola do stołu”. 

Marcin Sokołowski, reprezentujący Polską Platformę Zrównoważonej Wołowiny, od wielu lat angażuje się w rozwój systemu zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce i Europie (m.in. w ramach Platformy Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa SAI Platform oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych). Jest wiodącym ekspertem Quality Meat Program (QMP). Na co dzień pracuje w OSI Food Solutions Poland.

– To dla mnie zaszczyt, że zostałem powołany do grupy składającej się z najlepszych unijnych ekspertów w branży, którzy w bezpośredni sposób będą kształtować rozwój zrównoważonej produkcji mięsa w Polsce i Europie. Zamierzam ściśle współpracować w tym zakresie z przedstawicielami całego łańcucha dostaw mięsa, w tym wołowiny, na naszym rynku – zapowiada Maciej Sokołowski.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW) została powołana w październiku 2019 roku w celu wypracowania standardów zrównoważonej produkcji wołowiny w Polsce. Organizacja zrzesza wszystkich zainteresowanych tym tematem uczestników łańcucha dostaw wołowiny, czyli producentów i przetwórców żywca wołowego, a także dystrybutorów wołowiny oraz liderów kształtowania opinii i przedstawicieli organizacji rządowych oraz pozarządowych związanych z rynkiem wołowiny w Polsce. PPZW jest odpowiedzią na utworzenie Europejskiego Okrągłego Stołu Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) i aspiruje do roli krajowego partnera tej organizacji. Wspólnie z Radą Sektora Wołowiny i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje przyjętą w 2018 roku strategię „Polska Wołowina 2022”, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny.  

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny (PPZW) jest otwarta na nowych członków i zaprasza zainteresowanych uczestników łańcucha dostaw wołowiny do współpracy. Więcej informacji już wkrótce pojawi się na stronie: www.ppzw.pl

1

Dołącz do nas, aby wspierać zrównoważony rozwój wołowiny w Polsce

Stań się częścią jednej z inicjatyw branży wołowiny, skupiającej członków z kraju aktywnie zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rolnictwa.

Połącz się z firmami, gospodarstwami i organizacjami w Polsce i bądź częścią środowiska współpracy wolnego od konkurencji.

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny skupia wszystkie podmioty, którym zależy na rozwoju polskiego sektora wołowiny, tak aby była konkurencyjna na rynkach europejskich i światowych, a jednocześnie aby jej produkcja była co najmniej neutralna dla środowiska i zmian klimatycznych.

Dołącz do nas wypleniając i przekazując na adres biura PPZW deklarację członkowską.

Deklaracja dla podmiotów

Deklaracja dla jednostek administracyjnych

Cennik

Vaches au champ

Nabór ekspertów do Grup Roboczych Platformy

Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS) poszukuje ekspertów do 5 tematycznych zespołów roboczych:

Środowisko (emisja gazów cieplarnianych) – Zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko przez systemy hodowli  – Przewodniczący dr hab. Jacek Walczak Instytut Zootechniki PIB Balice

Leczenie zwierząt – Zachowanie skuteczności leków dla zwierząt w hodowli bydła mięsnego – Przewodniczący  lek. wet. Jacek Łukaszewicz Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Zdrowie i dobrostan zwierząt – Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt – Przewodniczący Jacek Zarzecki Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Zarządzanie gospodarstwem – Wzmocnienie stabilności hodowli bydła – Przewodniczący Piotr Pilarski ABP Poland Sp. z o.o.

Jakość kulinarna – Przewodniczący Jerzy Wierzbicki Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Zapraszamy do uczestnictwa osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia do dnia 18 września 2020 r. na adres e-mail: biuro@beef.org.pl Celem działania zespołów roboczych jest: diagnoza i opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, wypracowanie rekomendacji we wskazanym zakresie, ocena stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce.

Cows in a Field

Powołanie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 października 2019 r. podczas posiedzenia, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołana została Polska Platforma Zrównoważonej Wołowiny, której celem jest wypracowanie standardów produkcji zrównoważonej wołowiny w Polsce oraz która aspiruje o uznanie przez Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny (ERBS). Platforma funkcjonuje przy Radzie Sektora Wołowiny.

Podczas ww. posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego oraz członków Zarządu.